De website van Elly Zwyzen wordt ontworpen en onderhouden door HVH Systems bvba.

Omdat de privacy van personen belangrijk is, stellen Elly Zwyzen en  de ontwerper van de website het maximale in het werk om binnen het kader van hun activiteiten de contactpersonen te beschermen.

De website van Elly Zwyzen verzamelt geen persoonsgegevens op permanente wijze.  Het voorziene contactformulier, waarbij iemand adresgegevens, telefoon en een tekst kan  ingeven, resulteert in het versturen van een mail naar Elly Zwyzen. De mails worden beschermd  bijgehouden zolang nodig is en deze worden daarna permanent geschrapt. Op de website zelf worden geen persoonsgegevens bewaard.

Het gebruik van cookies is enkel automatisch als het niet anders kan voor de werking van de website. Nergens worden er actief, bewust cookies opgeslagen en met eventuele cookies wordt ook verder niets uitgevoerd.

De website is ssl beveiligd (https://).

Als ondanks de maximale maatregelen ter bescherming van de privacy er toch een inbreuk zou mogelijk zijn die veroorzaakt wordt via deze website, dan zal Elly Zwyzen of de ontwerper of beheerder van de website (eventueel in opdracht van Elly Zwyzen) dit melden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, zodra Elly Zwyzen of de onwerper of beheerder van deze inbreuk op de hoogte zijn.

Zeer tijdelijk kan de toegang van een persoon gelogd worden door middel van het IP-adres. Elly Zwyzen en HVH Systems zullen van deze informatie enkel gebruik maken in functie van eventuele nodige controles in verband met beveiliging tegen inbreuken. Zelf houden Elly Zwyzen en de ontwerper van deze website zich aan de regels om niet onnodig deze informatie te gaan gebruiken of misbruiken. Zo’n logging zal ook hoogst uitzonderlijk zijn en enkel als er redenen zijn om aan te nemen dat er mogelijke inbreuken kunnen zijn.

Elly Zwyzen verwacht van iedere bezoeker, van ieder contactpersoon dat hij/zij zich eveneens aan de privacy-regels houdt.